Vårda språket (36)

Syfte:
Att göra dig medveten om att det språk eller de symboler du använder för att beskriva din prestation formar densamma.Så här gör du:
Om du känner att något ”håller dig tillbaka” eller att det kanske finns en ”mur” eller ”vägg” som hindrar din väg framåt, ta och notera vilka ord du använder för att beskriva det motståndet. Visst är det ofta så att själva ordvalet i sig kommer att hindra dig, eftersom det föder så många negativa tankar. Ägna en stund åt att fundera på varför du kallar hindren för det du gör. Namnge dina hjärnspöken och sätt hellre ett positivt namn på hindret än ett negativt. Det är nämligen svårt att bekämpa hinder om du inte vet vad de står för. Och eftersom du valde metaforen från början så kan du lätt ändra på den, eller hur?

Att ändra synen på hindret/motståndet är första steget för att bryta det. Du kan exempelvis välja att tala om en ”6-poängsmatch” istället för en ”ödesmatch”, ett ”drömmål” istället för en ”drömgräns” eller ”en utmanande bana” och inte ”en mördande bana”. Eller tänk på vad ord som ”mardrömslottning” eller ”svenskbacke” ger för associationer.


Hur märks effekten?
Språket styr mycket av det vi gör. Med den här övningen kommer du att bli medveten om hur mycket energi det finns att vinna/tillföra om du pratar positivt med dig själv och andra.


Författarnas kommentar:
Hur använder du ditt språk? Fundera en stund på det. Använder du ofta ord och meningar som visar att du inte är beredd att vinna? Eller är det så att du inte är tillräckligt offensiv i ditt tänkande och att det avspeglar sig i dina allmänna uttalanden och inre samtal med dig själv? Försök att ändra på ditt sätt att uttrycka dig om det förhåller sig på det här viset.

Tankar expanderar men har en tendens att ”bita svansen av sig själv” om du kan använda ett språk som skapar öppningar och inte låsningar.


Reflektera:
Vilka ord ger dig energi?

Om företaget
Rådgivning
Föreläsningar
Böcker
Prestationstips
Om Johan Plate
Aktuellt
Kontakt
Balans(j)akten Sans & Balans Knopp & Kropp Lek med tanken Mental rådgivning 103 mentala metoder Prestationspsykologi i praktiken 3 i 1 Vad händer när det vänder Idrottspsykologi Leda utan leda Möta motstånd Topp & Bredd