Vecka 11
Ställ dig följande frågor ofta. Svara och ta kontroll över dina egna uppsatta, inre regler.

Vecka 10
Närhelst du känner av en negativ, alternativt smärtsam känsla, gör följande:
1.) Notera vad du egentligen känner.
2.) Var glad över att du har känslor. Fatta att de finns till för att göra dig ännu mer prestationsbenägen.
3.) Bli nyfiken! Varför känner jag som jag känner? Behöver jag ändra på mig själv? Eller något i min omgivning?
4.) Dra dig gärna till minnes när du kände så här senast. Finns det några likheter mellan situationerna? Kan jag utnyttja mina positiva erfarenheter från tidigare?
5.) Bli tänd och agera! Gör något!

Vecka 9
Ändra synen på "negativa känslor". Försök förstå att alla känslor finns för att serva dig. Det gäller bara att tolka dem på rätt sätt. Det som du tidigare identifierade som negativa känslor är snarare en signal till dig att agera. Till exempel; om du känner dig frustrerad innebär det förmodligen att kroppen säger till dig att det skulle kunna vara bättre än det du just nu upplever. Detta är kroppens signal till dig att göra något åt situationen, och den signalen ska du vara tacksam för, annars skulle du inte fattat att de var något som var fel. Eller hur?! Från och med nu - identifierade den där "negativa känslan" som en signal för att agera och förändra situationen.

Vecka 8
Var ihärdig! Ibland måste du påminna dig själv om att det är "droppen som urholkar stenen". Det är inte säkert att du alls upplever effekterna av träningen/den nya metoden direkt. Men det är den som är mest ihärdig och som vågar försöka lite till som oftast vinner i slutänden. Den som vågar tro på att han är på rätt väg kan hålla stadig kurs även på en ganska tråkig transportsträcka. Den som är minsta osäker vinglar från sida till sida på vägen och har problem med både vägval, hastighet och slutmål. Detta kostar energi. Undvik onödigt energiläckage genom att vila i vetskapen att du är på rätt väg - Din väg.

Vecka 7
Hur ofta är du närvarande? På riktigt? Se till att du lever i nuet och därmed presterar i nuet. Du får ej för ofta befinna dig på annan plats än där du ska prestera. Är det tävling så ska du vara där!

Vecka 6
Om du känner att något "håller dig tillbaka" eller att det kanske finns "en mur eller vägg" som hindrar din väg framåt, ta och notera vilka ord du använder för att beskriva det motståndet! Visst är det ofta så att själva ordvalet i säg kommer att hindra dig eftersom det föder så många negativa tankar! Ägna en stund till att fundera på varför du kallar hindren för det du gör. Namnge dina hjärnspöken och sätt hellre ett positivt namn på hindret än ett negativt. Det är nämligen svårt att bekämpa hinder om du inte vet vad de står för. Och eftersom du valde metaforen från början så kan du lätt ändra på den, eller hur! Att ändra synen på hindret/motståndet är första steget för att bryta detsamma.

Vecka 5
Att bryta mönster är viktigt! Det är påfallande ofta som "mönster och barriärbrytare" lyckas med det de tar sig för. Vilken/vilka barriärer har du brutit idag...

Vecka 4
Har du svårt att leva upp till dina egna löften till dig själv? Förmodligen har du då gjort saker & ting mer komplexa än de är. Du kanske tänker i termer av praktiska hinder; tidsbrist, ingen lust etc. När du däremot hanterar saker som du upplever roliga är de praktiska hindren inga problem. Med andra ord: skillnaden mellan det som du saknar motivation för och det som du tycker är roligt är bara sättet du förhåller dig till det. Om du förändrar ditt sätt att se på "tråkiga" saker så har du i samma stund ändrat ditt liv! Vad kan du ändra på i dag? Testa!

Vecka 3
Vad är det som skapar mästare/mästarinnor? Vinnarna är helt enkelt de som har fler positiva referenser, större erfarenhet kopplat till succé. Varje ny dag är ett tillfälle att skapa sådana här nya erfarenheter som kan hjälpa dig att må bättre, prestera bättre, ställa klokare frågor. Vilka sådana erfarenheter har du gjort idag? Skriv en liten lista!Om företaget
Rådgivning
Föreläsningar
Böcker
Prestationstips
Om Johan Plate
Aktuellt
Kontakt
Balans(j)akten Sans & Balans VarDags Prestation Lek med tanken Mental rådgivning 103 mentala metoder Prestationspsykologi i praktiken 3 i 1 Vad händer när det vänder Idrottspsykologi Leda utan leda Möta motstånd Topp & Bredd