LEDA UTAN LEDA

42 chefer och ledare i Sunne kommun, som alla har gått en tvåårig utbildning i ledarskap har skrivit boken "Leda utan leda". Den innehåller verkliga fall där det kommunala ledarskapet satts på prov och är en del i avrapporteringen av det projekt där aktivt hälsoarbete kombinerats med utbildning i ledarskap. Projektets mål, som hämtar sin teoretiska grund främst från den kognitiva psykologin respektive prestationspsykologin, har varit att må bra och prestera väl.

Ett annat mål har varit att halvera sjukskrivningarna, men också ge chefer/ledare i kommunen stöd att se sig själva som förebilder och förändringsbärare. Ytterligare ett mål var att Sunne kommun ska förknippas med goda arbetsförhållanden. Individen ska känna sig sedd och få chansen att växa i en miljö där alla är delaktigai det som händer på arbetsplatsen. Utbildningen kopplades hela tiden till uppdraget i Sunne kommun och förståelse för helheten.

Tjugokronorssedeln på omslaget symboliserar det faktum att Selma Lagerlöf var en engagerad kommunpolitiker i Sunne i början på förra seklet, men också aatt det faktiskt är lönsamt att satsa på ledarutbildning och hälsoarbete.


Prisnominerad till Svenska Publishingpriset 2006.

Författare: Sunne Kommun med hjälp av Johan Plate
Utgiven: 2006
163 sidor


Pris: 100.00 kr, inklusive moms. Frakt tillkommer.Om företaget Rådgivning Föreläsningar Böcker Webshop Aktuellt Tips Om Johan Plate Kontakt