103 MENTALA METODER

Den idrottsliga prestationsnivån höjs undan för undan, och detta i takt med att konkurrensen bland idrottsmännen ökar, ur såväl ett nationellt som internationellt perspektiv. Fler och fler startar jakten på en förbättrad prestation.
För flertalet aktiva innebär detta att prestationsförberedelserna blir allt mer utförliga, redskapen förfinas och förbättras och teknikerna blir kartlagda och noggrant beskrivna och analyserade. Samtidigt som elitidrotten utvecklas i en rasande fart växer skaran av människor långt ifrån elitskiktet. Pojkar och flickor, gummor och gubbar söker alla utmaningen i idrottsprestationen i sig.
Rörelseglädjen, lyckan vid uppfyllda mål, kamratskapet och tillfredsställelsen i den goda prestationen är några av deras gemensamma drivkrafter.

Något som alla provat på
Om vi ger "mental träning" en mycket vid definition kan inte heller någon idrottare hävda att denne inte ägnat sig åt mental träning. Att exempelvis tänka förberedande tankar inför en tävling, eller att göra saker som vi erfarenhetsmässigt vet försätter oss i ett lämpligt spänningsläge inför prestationen, är sådant som vi alla gör mer eller mindre automatiskt. Mental träning med en mer konventionell definition är emellertid det som vi gör på ett medvetet, planerat och strukturerat sätt i syfte att uppnå specifik önskad effekt. Här ingår som viktiga delar också kartläggning och utvärdering.

Den mentala delen får större betydelse
Den fysiska och tekniska träningen har, och kommer alltid att ha, en central del i en idrottares vardag. Det blir dock mer och mer uppenbart vilken stor betydelse den mentala delen har för prestationen. Begrepp som motivation, självförtroende, flyt, koncentrationsförmåga och spänningsreglering är lika etablerade och kanske till och med mer noterade än fysiska förmågor och skeenden.

Behovet av mentala metoder ökar
Den mentala träningens ökade plats i en idrottares vardag har sett till att kravet på enny kompetens fötts och ny kunskap behöver utvecklas. De ökade kraven leder till att behovet av bra och konkreta metoder för mental träning ökar, för den enskilde aktive såväl som för tränaren. Tydligt är också hur våra mentala färdigheter påverkar, inte bara prestationen, utan också upplevelsen av och förhållningssättet till prestationen, till idrotten och till våra liv. Även för dessa frågor behövs konkreta och enkla metoder.

Fokus på praktiska och färdiga metoder
I boken 103 Mentala metoder finner du ett brett register av praktiska, handfasta och beprövade metoder som är färdiga att använda. Ett medvetet val har varit att hålla de bakomliggande teoretiska resonemangen korta. Fokus är i denna bok istället satt på den praktiska tillämpningen med övningar och tips. Boken innehåller bland annat ett flertal checklistor för att förhöja dess praktiska brukbarhet, men också frågor för reflektion.
Mentala metoder passar bra för dig som är nyfiken på hur du ska börja använda mental träning för att förbättra din prestation. Du som redan tränar mentalt kan hitta många nya verktyg och tips till att förfina dina metoder, så att du kan bygga vidare på dina psykologiska färdigheter.

Enkelt, attraktivt och pedagogiskt upplagt
En strävan med den här boken är att ge dig inspiration att finna nya mentala metoder som hjälper dig till bättre prestationer. En annan strävan är att presentera dessa övningar på ett attraktivt och pedagogiskt sätt. Övningarna är indelade i olika kvaliteter som kan utvecklas: att sätta mål, copingstrategier, koncentrationsträning, motivation, målbildsträning, självförtroende, spänningskontroll samt en grupp kallat övrigt.


Författare: Anders Plate och Johan Plate
Utgiven: 2005
Antal sidor: 231
Storsäljare - Nytryck 2021, 6:e upplagan.
ISBN10: 9789185138968


Pris: 299.00 kr, inklusive moms. Frakt tillkommer.

Om företaget Rådgivning Föreläsningar Böcker Webshop Aktuellt Tips Om Johan Plate Kontakt