FÖRELÄSNINGAR

Här kommer en kort innehållsförteckning/programförklaring av de olika föreläsningarna. Givetvis skräddarsys föreläsningar med utgångspunkt i någon av nedanstående "texter".


Prestation eller Presstation
– så får du balans mellan krav och förmåga!

Hur kan du balansera krav och förmåga så att du presterar väl OCH samtidigt mår bra? Vi diskuterar hur kunskap från den tillämpade idrottspsykologin kan brukas av alla för att prestera på topp utan att för den skull känna onödig press.


Lek med Tanken – mental träning för barn & ungdom!
Dagens 15-åringar kommer, om inget görs, att bli yngre än sina föräldrar! Barn och ungdomar är i större utsträckning än förr överviktiga och otränade. Dessutom verkar den psykiska ohälsan öka i ungdomsåren. Något måste göras för att stoppa denna utveckling! Anders och Johan Plate har tagit fram ett material som kan användas för att öka kunskapen om de mentala processer som skapar goda prestationsmiljöer. På så sätt kan vi bryta denna trend, förbättra ungdomars prestationsvillkor och förmåga att orientera sig i en allt mer komplex värld fylld av måsten och krav. Materialet är anpassat för barn och ungdom i åldrarna 6-18 men kan med fördel även användas av vuxna och barn tillsammans.

Föreläsningen utgår ifrån tankarna i boken och det bjuds på skratt, insikter och aha-upplevelser. Därtill en mängd konkreta tips och övningar för att komma vidare i livet!


Foto: Björn Lundberg Balans(j)akten
Hur håller vi balansen i livet?  Balans mellan förändring och stabilitet, mellan vila och aktivitet, mellan krav och förmåga. I rollen som idrottspsykologisk rådgivare respektive läkare träffar vi dagligen människor i olika typer av obalans. I boken med titeln "Balans(j)akten" har vi (Anders & Johan Plate) på ett enkelt och praktiskt sätt förmedlat våra tankar i ämnet. Boken har rönt stor uppskattning. I denna föreläsning utvecklar vi våra erfarenheter i både teori och praktik. Vi utmanar, ställer frågor och inbjuder till diskussion. Vi vänder oss till såväl individer som organisationer. En föreläsning för dig som vill lära dig mer om konsten att må bra och prestera väl!


"Att göra det omöjliga möjligt"
Såväl verkliga som upplevda händelser skapar grund för kommande prestationer. Så fungerar våra hjärnor. Vi skapar vår möjlighet att prestera genom att förhålla oss till tankar & känslor kring det vi upplevt, kring det vi upplever men också hur vi tänker & känner rörande framtiden. Med andra ord kan vi själva, beroende på hur vi hanterar våra inre bilder, skapa vår egen prestationsmiljö. Det här seminariet fokuserar på att göra det omöjliga möjligt!

I föreläsningsform berättar Thomas Fogdö, Joe Labero och Johan Plate om hur du, tillsammans med din omgivning, kan skapa dessa miljöer. Med topprestation som resultat.

- är några av de frågeställningar som dessa tre herrar berör och beskriver i en blandning av teori och praktik. Deras erfarenhet kan, parad med din egen, bli det som lyfter din prestation till den nivå DU vill! Möt tre killar som vet det mesta om hur man skapar och förbereder sig för prestationer på toppnivå.


Tur eller otur!?
Hur skapar man vinnare? Har bra spelare tur, eller? Föreläsningen tar upp prestationens psykologi utifrån ett lättsamt sätt där jag blandar teori och praktik utifrån forskning utförd på individer som uppgett sig ha tur. Du får flera tips och tankeställare som gör dig till en bättre presterare!


"Knopp & Kropp"
En föreläsning jag håller tillsammans med min broder Anders som är läkare. Vi skrev en bok 1997 på detta tema(reviderad nyutgåva 2008) och den har tagits emot mycket positivt. Här tas ett helhetsgrepp på begreppet prestation och den nära kopplingen mellan psyke och soma diskuteras. En mycket uppskattad föreläsning för företag som vill ta tag i de mjuka värdena på firman.


"Vad händer när det vänder?"
Under 15 års tid har Fogdö/Plate föreläst på temat "Att möta motstånd". Nu kommer en ny föreläsning som fokuserar på mekanismerna bakom framgångens psykologi. Hur blir man framgångsrik? Hur kan man skapa och behålla positiva prestationsmiljöer? Föreläsningen behandlar, i teori och praktik, prestationsutveckling för individ och team.


Prestationens psykologi
Föreläsningen reder ut begreppen bakom mänsklig prestation. Kan vi förstå och påverka alla de faktorer som skapar en prestation? Med utgångspunkt i en konceptuell modell resonerar vi kring begreppen mål, mening, motivation och topprestation. Teori och praktik blandas med humor när jag försöker svara på frågorna: Vad är det som styr din prestation? Hur sätter man mål och hur når man dem? Finns det olika mål? Kan jag skapa min egen prestationsmiljö?


"Att möta motstånd" Tillsammans med Thomas Fogdö föreläser jag om motståndets psykologi. Vad gör vi?, Hur ska vi tänka? och Hur kan jag bli bättre på att hantera situationer när det blåser emot? - är saker som vi tar upp i föreläsningen. Vi tar avstamp både i teori och praktik och åhöraren kastas mellan skratt och gråt i det att vi diskuterar hur Thomas olycka påverkade hans prestation men också hur en ganska knackig slalomkarriär vänds till succé och World Cup vinst 1993 i slalom. Denna föreläsning har över 200.000 människor lyssnat till och förhoppningsvis uppskattat!


"Prestationspsykologi i praktiken"
Här behandlas grunderna i idrotts-/ prestationspsykologi med utgångspunkt i teori men främst praktik. En mängd exempel från idrottslivet ges och diskuteras. Speciellt fokus på att lära sig hantera "redskapen i den psykologiska redskapsboden". Flera experiment och små laborationer för att prova på kopplingen mellan tanke och prestation.


"Sans & Balans"
Fortsättning och fördjupning på ovanstående föreläsning men med speciellt fokus på 25 nya redskap (ur den psykologiska redskapsboden) färdiga att använda. Jag pratar om vilka moment som svetsar samman högpresterares prestation. Även spänningsfältet mellan krav och förmåga ägnas speciellt intresse. Den här föreläsningen använder jag ofta när jag pratar inför ickeidrottsfolk och ersätter då exempel från idrottslivet med exempel från arbetsliv/privatliv.


”Prestation i en föränderlig värld”
Det enda som är konstant är förändringen. På rekordtid har våra prestationsmiljöer blivit alltmer komplicerade. Hur kan jag som individ förstå och anpassa mig till förändrade förutsättningar för prestation och fortfarande vara en högpresterare? Modern forskning presenteras med speciellt fokus på förändringens psykologi.


Med hopp om att detta är någotsånär belysande…

Om företaget Rådgivning Föreläsningar Böcker Webshop Aktuellt Tips Om Johan Plate Kontakt