RÅDGIVNING

Numer har "idrottspsykologisk rådgivning" och "idrottspsykologiska rådgivare" blivit etablerade begrepp inom idrotts- och prestationspsykologin. Behovet av rådgivning när det gäller att hitta rätt i en prestationsdjungel som är snårig och dessutom kräver mer och mer av sina aktörer, har blivit större och större. Jag har sedan 35 år tillbaka jobbat som idrottspsykologisk rådgivare och utvecklat flera metoder för hur man på bästa sätt ska nå sina mål och dessutom må bra på resan!

Nedan följer ett axplock av ämnesrubriker:
Arbetssättet bygger på hög deltagaraktivitet med föreläsningar, laborationer, clinics, grupparbeten, mini-projekt och individuellt arbete blandat med mentala time-outs där tillfälle för återhämtning och reflektion ges. En mängd olika pedagogiska och metodiska tips och hjälpmedel presenteras.

Stor vikt läggs vid deltagarnas egna erfarenheter och kunskaper.

Om företaget Rådgivning Föreläsningar Böcker Webshop Aktuellt Tips Om Johan Plate Kontakt