OM JOHAN PLATE

Dalslänning i förskingringen som numera bor i Mariefred, Sörmland. Flyttade till Stockholm 1980 för att studera vid Gymnastik och Idrottshögskolan. Utexaminerad gymnastikdirektör 1982. Arbetat som idrottslärare och pedagog på samtliga skolstadier. Var anställd på Bosön Elitidrottscentrum, (Riksidrottsförbundets egen anläggning för utbildning och utveckling på Lidingö), åren 1987-1998. Numer konsult och idrottspsykologisk rådgivare på heltid. Drev företaget edvisor AB tillsammans med Thomas Fogdö 2000-2022. Numer sker samarbetet mellan Thomas Fogdö AB och mind your head AB under namnet Fogdö&Plate.

Har studerat pedagogik, sociologi och psykologi sedan 1984. Forskarutbildad på Lärarhögskolan i Stockholm. Tog 1997 initiativet till att starta Forskningsgruppen för Idrottspsykologi i Stockholm. En av grundarna till SIPF, Svensk Idrottspsykologisk Förening, som grundades 2000. Var under flera år kursansvarig för grundkursen i Idrottspsykologi 15 hp på Stockholms Universitet.


Har skrivit tretton böcker på temat prestationens psykologi


Min idrottsbakgrund har gett mig stora möjligheter att på nära håll studera och skaffa mig erfarenhet från området Prestation/Mål. Inom idrotten är prestationen central och paralleller går att dras till alla yrkesuppgifter som kräver någon form av prestation per tidsenhet. Dessutom har de flesta människor någon erfarenhet av idrott, antingen som konsument eller aktiv utövare, varför exempel från idrottsområdet ofta känns nära och relevanta. Detta faktum innebär ofta att man kan diskutera komplicerade problemställningar utifrån ett neutralt men klart perspektiv - en stor fördel!

Nyfiken?

Ring 070-595 84 32 så berättar vi mer!

Johan Plate CV >>

Om företaget Rådgivning Föreläsningar Böcker Webshop Aktuellt Tips Om Johan Plate Kontakt