MÅNADENS TIPS - 30 Bästa prestationsläge


Syfte
Att skapa ett tillstånd i dialogen med dig själv och din omgivning som hjälper dig att komma till ett läge där du ger dig själv chansen att prestera optimalt. Du presterar som bäst när du har balans mellan alla de saker som påverkar dig vid prestationstillfället. "För mycket och för lite skämmer allt."


Så här gör du
 • Steg 1: Erkänn det alla vet! Lägg allt på bordet. Saker som oroar, som skrämmer och som gör dig nervös. Stick inte under stol med någonting, men glöm inte heller att lyfta fram det som är bra, hoppingivande och det som skapar energi.
 • Steg 2: Låt steg 1 ta som mest 1-3 minuter!
 • Steg 3: Förstärk allt bra som kommit upp och enas om följande:
  "Det kommer att bli en komplicerad och svår match, men vi har en bra chans att vinna. Vi har tränat bra och vi kommer att ta den chansen."


 • I dialogen med dig själv och andra ska du ALDRIG erkänna att ni kommer att förlora eller prestera dåligt. Förutom risken att du skapar grund för en så kallad självuppfyllande profetia så uttalar du dig om något som inte har inträffat än. Vem vet om ni kommer att vinna eller förlora innan matchen spelats? Efteråt kan ni diskutera vad som hänt – inte före


  Hur märks effekten?
  Du kommer att märka att prestationen avdramatiseras och att du faktiskt förstår att du/ni är bra. Dessutom kommer du att känna det skönt att andra personer i din omgivning också delar oro och förhoppningar med dig.

  Som sidovinst kommer du hädanefter aldrig att förlora en match på grund av att du undervärderat eller övervärderat motståndaren. Den här övningen ska du nämligen köra inför alla matcher, även de matcher du "vet" att ni ska vinna.


  Författarnas kommentar
  Det finns en massa olika benämningar för det tillstånd där allt känns lätt och där du presterar tillsynes utan kraftansträngning: flow, ipt10, IZOF11, runner´s high, the zone, guldzonen, glaskupan m fl. Gemensamt för dessa är att prestationen upplevs som lättsam och du känner att du har en god balans mellan de krav som ställs på dig och förmågan att leva upp till dessa. Nyckelbegrepp för att nå detta tillstånd är bl a: balans mellan utmaning och skicklighet, handling och medvetande bildar en enhet, att målet är tydligt, känsla av kontroll, tydlig och direkt feedback.


  Reflektera
  Varför är vi människor så ivriga att kommentera saker i förväg? Varför är det så viktigt att älta möjligheter och problem innan prestationen genomförts? Varför inte prestera istället så kan vi diskutera efter matchen vad som var bra eller mindre bra.

  Om företaget Rådgivning Föreläsningar Böcker Webshop Aktuellt Tips Om Johan Plate Kontakt